Organisatieopstellingen

De samenhang in het systeem

Organisaties zijn complexe systemen. Met deze methode gaan we er vanuit dat elke deel van een organisatie een samenwerkend systeem en geheel vormt.  Systemisch kijken is een manier om naar organisaties en families te kijken. Je kunt door deze methode terugkerende patronen ontdekken en eventuele verstrikkende dynamieken opsporen. Systemen kennen bepaalde wetmatigheden en onbewuste dynamieken die invloed hebben op het gedrag van de mensen.

Het gaat daarbij om:

  • binding: ieder element dat behoort tot het systeem heeft recht op een plek. Uitsluiting, vergeten en minachting op de ene plek, kan leiden tot problemen op een andere plek in het systeem;
  • orde: er is altijd sprake van een orde in elk systeem, een volgorde. Als deze verstoord wordt, ontstaan er problemen binnen de hiërarchie;
  • balans: tussen nemen geven en nemen.

Als één van deze wetmatigheden verstoord wordt, kan er in een team of bijvoorbeeld in relatie tussen de leidinggevende en een medewerker onrust ontstaan, waarbij beiden zich niet bewust zijn wat de oorzaak hiervan is. Iemand in het systeem wordt dan belast en probeert op onbewust niveau de binding, de orde of de balans tussen geven en nemen  te herstellen. Wanneer er sprake is van een verstoring van één van deze bovengenoemde wetmatigheden, treden er symptomen op in de organisatie. De ontwikkeling van een organisatie kan stagneren. Zo ook kunnen er problemen ontstaan met bijvoorbeeld gemiste promoties, reorganisaties, nieuw management, samenvoeging van teams.

WERKWIJZE
In een groep nodig je mensen uit die representant zijn voor bijvoorbeeld het team, de afdeling, de leidinggevende, de medewerkers en/of de organisatie. De representanten zijn in staat de onderliggende gevoelens en gedachten van de betreffende elementen te verwoorden. De representanten kunnen woorden geven aan onderliggende problematiek die speelt binnen de organisatie. Zo bereiken we een diepere laag, die aan de hand van normale communicatie niet zichtbaar wordt. Een organisatieopstelling leidt tot oplossingen, waardoor het systeem zich weer kan ontspannen en positieve krachten weer kunnen gaan stromen.

REACTIE DEELNEMERS

“Zij heeft voor ons bedrijf een workshop ‘Organisatie-opstelling’ verzorgd met een verbluffend en verhelderend resultaat dat heeft geleid tot groei in omzet en werkplezier.” – Ruud van Wingerden, directeur Binnenstebuiten Groei & Ontwikkeling (lees verder)

“Monique werkt en leeft met passie, heeft zowel een zachte als een confronterende kant die haar samen tot een goede en plezierige begeleider van ontwikkelingsprocessen maken.” –  Jetske Osterthun (lees verder)

Copyright 2016 - GOmotions | Privacy Statement