Voor wie?

depressed vrouw       large-comic-arrow-pointing-right-66.6-10773      shutterstock_292934846

shutterstock_93158575       large-comic-arrow-pointing-right-66.6-10773      shutterstock_219245134

 

Voor wie

GOmotions is er voor iedereen die de behoefte heeft of de noodzaak voelt om stil te staan wat in zijn of haar leven speelt of ontbreekt. Zodat je beter en gerichter verder kunt.

Een indringende en traumatische gebeurtenis kan de aanleiding vormen, zoals bijvoorbeeld het verlies van een dierbare, een scheiding, een ongeval/ziekte, of het verlies van een baan. Of reeds aanwezige depressieve gevoelens, een (op handen zijnde) burn-out of een nu al veel te lang durende ‘slecht-in-je-vel-zitten’ stemming. En uiteraard zingevingsvraagstukken, zoals ‘wie ben ik eigenlijk?’ en  ‘is dit het nu?’. Alsook, ‘waar ligt mijn wérkelijke verlangen?’, en  ‘wat wil ik met de rest van mijn leven?’.

Soms is de oorzaak echter onduidelijk en wil je heel graag meer helderheid hoe nu verder te gaan. Zoals wanneer je al langere tijd het gevoel hebt dat je op een dood spoor zit en je de behoefte hebt je leven opnieuw betekenis te geven.

GOmotions is er voor mensen die lijden, die last hebben van hun pijn en hun angsten. Mensen die het aandurven de crisis als een nieuwe kans te zien – zodat ze tot weer tot bloei kunnen komen.

Monique van der Weijden van GOmotions helpt om vanuit de pijn, de angst en het verdriet nieuwe deuren te openen, zodat je weer vrij wordt en toegang krijgt tot je kwaliteiten en mogelijkheden.

Enkele aanleidingen om in contact te treden met Monique van der Weijden, wanneer je:

 •      het gevoel hebt dat je niet volledig leeft, dat je beperkt wordt, wanneer er sprake is van    blokkades;
 •      voor een groot dilemma staat;
 •      perfectionistisch bent, waardoor je de lat voor jezelf te hoog legt en het daardoor ‘lastig’ hebt
 •      volop ideeën hebt, maar je er onvoldoende in slaagt ze succesvol tot uitvoer te brengen;
 •      in meer of mindere mate relatieproblemen ervaart;
 •      doorlopend stress ervaart en geen rust of ontspanning meer kunt vinden;
 •      een algemene ontevredenheid ervaart over je leven en een gevoel van leegte en zinloosheid    voelt;
 •      behoefte hebt aan zingeving en spiritualiteit, wanneer je op zoek bent naar je levensdoel;
 •      heftige gevoelens zoals angsten, woede of verdriet ervaart en daar maar niet van ‘los’ komt;
 •      niet in staat bent om los te komen van de pijn bij het overlijden van een dierbare, wanneer je rouwverwerkingsproces ‘niet vanzelf’ gaat;
 •      psychosomatische klachten hebt, die niet gemakkelijk veranderbaar blijken;
 •      kwetsbaar bent, omdat je het zo moeilijk vindt om tegenslagen te verwerken;
 •      sterk de behoefte voelt om hierover vertrouwelijk verder te praten, met iemand die er voor    jou is.

Contact Monique van der Weijden vrijblijvend voor meer informatie in jouw situatie.

Copyright 2016 - GOmotions | Privacy Statement